Col·laboradores i mecenes del centre

—– 31 de desembre de 2019Carta del President, Noel Tomàs

—– Fitxa de per a fer-se sòcia/col·laboradora

Hi ha persones que no venen a activitats del centre, no fan ni guitarra ni teatre ni ioga, ni compren ecològic, ni fan reunions… Però saben la importància de tindre un local per a que els moviments socials florisquen. Eixes persones, són els mecenes.

La Maranya tenim 32 mecenes, que contribueixen per un total de 4900 euros anuals!

Per a ser mecenes d’este espai des de 15 euros a l’any, fins a 30 euros al mes. Graduat tu la xifra que vols aportar!

Cadascuna té uns avantatges… clar… sinó no tindria gràcia ni salseo!