Entitat gestora

La gestió la realitza la Fundació Moviment Ciutadà, nascuda l’any 2006 per ajudar a donar cobertura a l’activitat associativa i ciutadana.

La seua missió és millorar la vida de les persones, mitjançant la promoció de l’animació comunitària i de la participació, així com de la recerca en temes de valor ciutadà. Entre els objectius del projecte està fomentar l’aprofitament del temps lliure per a l’educació en valors, la creació d’espais de trobada entre líders associatius i l’enfortiment del tercer sector.

Es porta a terme actuacions d’assessoria en el desenvolupament de projectes d’intervenció social amb joves, de foment i impuls de l’associacionisme, de promoció del voluntariat i d’ajuda mútua. A més, en l’espai es presta serveis de:

  • Assessorament a entitats públiques (ajuntaments, diputacions…) en la gestió i posada en marxa de polítiques d’intervenció social.
  • Afavoriment de contactes entre associacions per a programes conjunts, recerca de recursos econòmics, humans i infraestructurals.
  • Monitoratge per a l’execució d’activitats mediambientals, acompanyament a menors, manualitats, activitats de sensibilització, etc.

La Fundació Moviment Ciutadà conta amb dos centres:

  • El local del barri Sant Francesc a Manises: Espai associatiu de diverses associacions del barri, amb capacitat per albergar esdeveniments tant en interior com en pati exterior ampli, vàries aules, cuina i sala multiusos en dos plantes.
  • El centre associatiu La Maranya a Castelló: Zona principal dedicada al desenvolupament d’activitats juvenils, espais de treball per a associacions i organitzacions no gubernamentals, colectius o empreses de la economia social.

Dades de l’entitat

Nom: Fundació Moviment Ciutadà

Domicili: C/ Jose Luís Lazkanoiturburu Korkostegi 13, Manises (València)

CIF: G97893564

Telèfon: 621374873

E-mail: info@fmciudadano.org

×